ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Свободни работни места

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до учстие в конкурс за длъжностите: "Учител начален етап на основното образование  /I - IV клас/" и "Учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/" в ОУ "Никола Йонков Вапцаров" град Казанлък - ВИЖТЕ ТУК:

 

Обява за свободни работни места за длъжността учител начален етап на основното образование  /I - IV клас/ чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ по чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70 от КТ

 

Процедура за подбор при назначаване на педагогически и непедагогически специалисти