ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Свободни работни места

 Резултат от конкурса за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ -  ВИЖТЕ ТУК:

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ - 26.03.2024 г. - ВИЖТЕ ТУК:

Резултат от конкурса за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ -  ВИЖТЕ ТУК:

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ - 29.01.2024 г. - ВИЖТЕ ТУК:

 

Резултат от конкурса за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ -  ВИЖТЕ ТУК:

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ - 18.12.2023 г. - ВИЖТЕ ТУК:

 

Резултат от конкурса за свободно работно място за учител по български език и литература в прогимназиален етап - ВИЖТЕ ТУК:

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: учител по български език и литература в прогимназиален етап

ОБЯВА за свободно работно място за длъжността учител по български език и литература в прогимназиален етап

 

Резултати от конкурса за свободни работни места - ВИЖТЕ ТУК:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: учител начален етап на основното образование и учител в група за целодневна организация на учебния ден/ I - IV клас/

 

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ - 10.08.2023 г.

Обява за свободно работно място за длъжността учител начален етап на основното образование - 01.08.2023 г.

 

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ - 01.08.2023 г.

 

Процедура за подбор при назначаване на педагогически и непедагогически специалисти