ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Достъп до обществена информация

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
гр. Казанлък, Кв. „Васил Левски“
Електронна поща – ounvkk@abv.bg
Тел. 0431/63466
Работно време на административната служба, отговаряща за приемането на заявления за предоставянето на достъп до информация:

  • 8:00-12:00 ч.
  • почивка 12:00-12:30 ч.
  • 12:30-16:30 ч.