ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Педагогически и непедагогически персонал

Педагогически и непедагогически персонал при ОУ „Никола Вапцаров", град Казанлък, за учебната 2022/2023 година

  

Име

Позиция

Цвета Денева Коева-Милева

директор

София Матейчева Димитрова

заместник  директор по УД

Сафина Йорданова Христова

заместник  директор по АСД

Гергана Миткова Гигова

педагогически съветник

Даниела Минчева Иванова Старши ресурсен учител
Недялка Данева Стоилова старши учител, начален етап
Дарина Денчева Радева учител, начален етап
Гергана Благоева Йорданова учител, начален етап
Жана Пламенова Колева учител, начален етап
Петя Николова Костадинова старши  учител, начален етап
Роска Костадинова Душанова старши учител, начален етап
Иванка Иванова Савова старши учител, начален етап
Ана Костадинова Станчева старши учител, начален етап
Росица Димова Златева старши учител, начален етап
Лилия Стоянова Рачева старши учител, начален етап
Милена Димитрова Обретенова старши учител, начален етап
Десислава Георгиева Говедарова старши учител, начален етап

Мариана Иванова Петрова

старши учител, начален етап

Петя Христова Раева – Атанасова

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Соня Георгиева Христова

старши учител, начален етап

Диана Павлинова Ковачева

старши учител, чужд език в начален етап

Илина Цонева Митева

учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Павлина Павлова Костова учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Божидар Красимиров Желев учител по ФВС в начален етап
Анка Руменова Ясенова  старши учител в начален етап
Нела Петкова Георгиева старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Недка Тодорова Калчева старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Теодора Галинова Русинова учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Светла Стоянова Георгиева учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Петя Станкова Николова учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Юлияна Антимова Паральова

учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Диана Георгиева Йовчева старши учител начален етап
Елена Валериева Стоянова учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Бинка Иванова Дунева

учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Росица Петкова Огнянова старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Деница Петрова Иванова

учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Росица Тодорова Кхоланди

учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Събина Стефанова Цонева

старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Янка Димитрова Каналиева

учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Жени Янева Ковачева

старши учител, прогимназиален етап – БЕЛ

Снежана Асенова Маринова

старши учител, прогимназиален етап – БЕЛ

Симона Евгениева Тотева учител, прогимназиален етап - БЕЛ

Албена Петкова Момчева

главен учител, прогимназиален етап - ХООС и БЗО

Геновева Трифонова Георгиева

старши учител, прогимназиален етап – АЕ

Събина Милкова Ангелова

старши учител, прогимназиален етап - математика

Димитрина Матейчева Дойчева старши учител, прогимназиален етап - математика

Добринка Димитрова Георгиева

старши учител, прогимназиален етап - история и цивилизации

Светлана Христова Терзиева

старши учител, прогимназиален етап – география и икономика

Румяна Петрова Василева

старши учител, прогимназиален етап –  математика, физика и астрономия

Светослава Славова Петрова учител, прогимназиален етап -  музика

Мариела Томова Попова

учител, прогимназиален етап – изобразително изкуство

Йордан Иванов Йорданов

старши учител, прогимназиален етап - ФВС

Наталия Велериевна Николова

главен счетоводител

Дияна Димитрова Митева

ЗАС

Кула Янева Абрашева

касиер-домакин

Себат Сеит Мустафа

чистачка

Еленка Иванова Боруджиева

чистачка

Тотка Цанева Михова

чистачка

Надя Бонева Големанова

чистачка

Росица Огнянова Соколова

чистачка

Наньо Спасов Нанев

огняр