ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Обществен съвет

Документи, относно обществен съвет - юни 2024 г.: Избор на учебници за 7 клас

Документи, относно обществен съвет - април 2024 г.: бюджет, отчет на касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 г., справка, протокол и становище

Документи, относно обществен съвет: становище за план-прием за  2024/2025 г. и избор на учебници за I и III клас - февруари 2024 г.

Документи, относно обществен съвет - януари 2024 г.

 

Документи, относно обществен съвет: становище за разпределение на бюджета за 2023 г. и отчет за трето тримесечие за 2023 г.

Документи, относно обществен съвет: съгласуване на училищни учебни часове - септември 2023 г.

Документи, относно обществен съвет: отчет на касово изпълнение на бюджета - юли 2023 г.

Документи, относно обществен съвет: избор на учебник по КМИТ - юни 2023 г.

Документи, относно обществен съвет - април 2023 г.

 

Документи, относно обществен съвет: избор на учебници по математика и география и икономика - март 2023 г.

Документи, относно обществен съвет: училищен план-прием и избор на учебници - март 2023 г.

 

Документи, относно обществен съвет - януари 2023 г.

Документи, относно избор на обществен съвет - декември 2022 г.

Покана към родителите, избрани за делегати

ПОКАНА за родителски срещи на 30. 11. 2022 г.

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 20.10.2022 г.".

 

"Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 16.03.2022 г.".: 

Документи, относно обществен съвет

 

Обществен съвет - учебници КМИТ - V и VI клас:

Документи, относно  обществен съвет - учебници КМИТ - V и VI клас

 

Документи, относно обществен съвет - 30.06.2022 г.:

Документи, относно обществен съвет - 30.06.2022 г. 

 

Документи, относно обществен съвет 2 септември 2022 г. : ТУК

Прикачени документи

Документи, относно обществен съвет - януари 2024 г.
Документи, относно обществен съвет: становище за разпределение на бюджета за 2023 г. и отчет за трето тримесечие за 2023 г
Документи, относно обществен съвет: Отчет на касово изпълнение на бюджета - юли 2023 г.
Документи, относно обществен съвет: избор на учебник по КМИТ - юни 2023 г.
Документи, относно обществен съвет - април 2023 г.
Документи, относно обществен съвет: избор на учебници по математика и география и икономика - март 2023 г.
Документи, относно обществен съвет: училищен план-прием и избор на учебници - март 2023 г.  
Документи, относно обществен съвет - януари 2023 г.
Документи, относно избор на обществен съвет - декември 2022 г.
Покана към родителите, избрани за делегати
Обществен съвет 20 октомври 2022 г.
Обществен съвет 2 септември 2022 г.
Документи, относно обществен съвет - 30.06.2022 г.
Обществен съвет - учебници КМИТ - V и VI клас
Обществен съвет - учебници КМИТ - V и VI клас
Документи от обществен съвет - май 2022 г.
Отчет четвърто тримесечие 2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 03.02.2022 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 20.10.2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 02.09.2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 21.07.2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 14.04.2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 15.03.2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 04.02.2021 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 20.10.2020 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 02.09.2020 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 30.07.2020 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 27.04.2020 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 12.03.2020 г.
Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 04.02.2020 г.
Заповед за определяне поименно на членовете на Обществения съвет към училището
Протокол за избор на председател
Протокол от заседание на Общото събрание на родителите
Присъствен списък на делегатите 2019 г.
Заповед за организиране на среща с избраните делегати за избор на ОС
Заповед на кмета на община Казанлък
Заявление до кмета на община Казанлък
Заповед за организиране на родителски срещи за избор на делегати за Обществен съвет
Заповед за определяне на числения състав на Обществения съвет към училището 2019 г.
ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
ПОКАНА ДО ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ КЪМ НОВИЯ ОБЩЕСВЕН СЪВЕТ