ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Прием

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА ПЪРВИ КЛАС - ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 г. в ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ВИЖТЕ ТУК:

 

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 г. в ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"  -  ВИЖТЕ ТУК:

 

Записване на класираните деца за първи клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ 

На вниманието на родителите на класираните деца за първи клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък: Работното време на комисията е: 05.06.2023 г. от 9.00 часа до 18.00 часа; 06.06.2023 г. от 8.00 часа до 18.00 часа; 07.06.2023 г. от 8.00 часа до 18.00 часа; 08.06.2023 г. от 8.00 часа до 17.00 часа. При записване на класиралите се деца в училището се представят следните задължителни документи: - Документ за настоящ адрес /Лична карта на родител за сверяване; - Оригинал на удостоверение за раждане на детето (за сверяване); - Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование; - Решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете увреждания. При попълването на документите се вписва информация за двамата родители. Поради това, родителят, който записва детето си, е необходимо да знае следните данни за втория родител: e- mail, телефон, месторабота. Вписва се и името и телефонния номер на личния лекар на детето.

 

 

Ден на отворените врати за бъдещите първокласници и техните родители на 19/04/2023 г. от 17.30 часа - Вижте тук:

 

Заповед за организацията на прием в първи клас за учебната 2023/2024 - Казанлък

ГРАФИК  на дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/2024 - Казанлък

Правила за електронен прием в първи клас 2023/2024 - Казанлък

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, първите седем години са важни, вторите седем – също. Да ги започнем заедно през учебната 2023/2024 година!

НИЕ, ВАПЦАРОВЦИ,

МОЖЕМ:

ДА СЕ УЧИМ,

ДА ТВОРИМ,

ДА СПОРТУВАМЕ,

ДА ПОБЕЖДАВАМЕ! 

По какво си приличаме с другите училища в град Казанлък?

 • Съвременна МТБ – кабинети с мултимедии, компютърен кабинет, игротека, физкултурен салон, стол.
 • Обучение по ЗУЧ и ИУЧ по български език и математика.
 • Допълнителни консултации с ученици и родители.
 • Безплатни учебници.
 • Безплатни закуски и програма „Училищен плод”.
 • Обедно столово хранене.

Различни сме, защото на нашите ученици предлагаме:

 • Целогодишно обучение първа смяна.
 • Целодневно обучение за учениците – ГЦОУД.
 • Самостоятелен корпус за първокласници.
 • Часове по ФУЧ /безплатна форма/ според интересите на учениците по: английски език, информационни технологии, изобразително изкуство, футбол, баскетбол, волейбол.
 • Целодневно медицинско обслужване.
 • Коректни отношения учител - родител, учител – ученик.
 • Специален /индивидуален/ подход за пътуващи ученици от община Казанлък и други общини.

Нашето бъдеще:

 • Високи резултати на учениците по всички учебни дисциплини, извънкласни и извънучилищни дейности.
 • Прием на учениците след VІІ клас в реномирани училища.
 • Непрекъснато усъвършенстване на педагогическия труд.
 • Реновиране на материално – техническата база.

ПРЕЦЕНЕТЕ САМИ!
НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!