ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Бюджет и отчети

Бюджет, касово изпълнение на бюджета, справки:

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. Справки.

Утвърден бюджет на образователната институция за 2023 г.

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Бюджет, справки бюджет към 31.12.2022 г.

 

Прикачени документи

Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. Справки.
Утвърден бюджет на образователната институция за 2023 г.
Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
Бюджет, справки бюджет към 31.12.2022 г.
Бюджет, справки бюджет към 30.09.2022 г.
Отчет на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет на бюджет към 31 март 2022 г.
Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Бюджет, отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Справка за процентното изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Справка за извършени промени по бюджета на училището към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Справка за извършени промени по бюджета на училището към 30.09.2019 г.
Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Бюджет, касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г., справка
Бюджет 2019 г.