ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

За нас

В момента в училището се обучават 585 ученици в 25 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 9 – в среден курс.

В педагогическия екип работят 50 учители, които заедно с работещите в административно–помощния сектор, хармонизирано осъществяват цялостната дейност.

Обучението е с продължителност: начален етап - 4 години и прогимназиален етап - 3 години. 

Работно време на администрацията:

  • 8:00 ч. до 12:00 ч.
  • 12:00 ч. до 12:30 ч. - почивка
  • 12:30 ч. до 16:30 ч.