ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Допълнителен час за работа с родители и документация

УЧЕБНА 2023-2024 г.

Първи срок

Допълнителен час за работа с родители и документация  - ТУК

Допълнителен час за работа с родители и документация за ГЦОУД - ТУК

 

Втори срок

Допълнителен час за работа с родители и документация  - ТУК

Допълнителен час за работа с родители и документация за ГЦОУД - ТУК