ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Профил на купувача

Профил на купувача

 

Документацията по обявените  обществени поръчки от  Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък е публикувана в профила на училището  в ЦАИС ЕОП - Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Достъп до профила се осъществява чрез следния интернет адрес - https://app.eop.bg/buyer/2530