ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

За учениците

ОУ "Никола Вапцаров" се гордее със своите ученици и техните постижения.

В момента в училището се обучават 585 ученици в 25 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 9 – в прогимназиален етап.

Възрастовата група варира от 7 до 13 години. 48% от учениците са момичета, 52% - момчета.

Пътуващи учениците от други населени места са 0,6% 

Обръщение към родителите на малките ученици

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет - ТУК