ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Ръководство

Цвета Денева Коева-Милева

Позиция: директор
Образование: висше – магистър
Специалност: НУП
Заема длъжността "директор" от учебната 2000/2001 г.София Матейчева Димитрова

Позиция: Заместник-директор по учебно-възпитателната дейност
Образование: висше – магистър
Специалност: Математика и информатика
Заема длъжността от учебната 2017/2018 г.


Сафина Йорданова Христова

Позиция: Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Образование: висше – бакалавър
Специалност: Психология
Заема длъжността от 01.03.2007 г.