ОУ "Никола Й. Вапцаров"

Основно училище в град Казанлък

Основно меню

"За него живота..." - в голямата битка за бъдещето на децата ни...

ОУ “Никола Йонков Вапцаров” е голямо основно училище в Долината на розите и тракийските царе – гр. Казанлък .С течение на годините то се превърна в своеобразен културен институт, поставяйки началото на специализираното обучение в областта на изкуството с първите паралелки по музика , изобразително изкуство и спортни танци. Днес всеки, прекрачил прага на училището, се впечатлява от материалната база , професионализма на учителския екип и подготовката на учениците, които успешно се реализират в по-горните етапи на образованието и в живота. Със сигурност днес екипът на “Вапцаров” знае, че за да градиш бъдещето, трябва да познаваш историята, да цениш традициите и да можеш много.

Актуални новини