ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Ред и условия за продължаване на обучението

Лица, които не са посещавали училище и лица прекъснали обучението си през минали години в образователната система биха могли да продължат образованието си в институцията при изпълнение на следните условия:

  1. Заинтересованото лице, което желае да продължи образованието си, подава Заявление по образец - ТУК до директора, в деловодството на училището или по електронната поща ounvkk@abv.bg и се информира за съдържанието на комплекта от документи, които трябва да бъдат представени.
  2. Консултантски екип, назначен със заповед № 187/16.11.2021 г. на директора на училището разглежда своевременно предоставените документи от лицето и го уведомява писмено или в телефонен разговор за възможността/невъзможността да продължи образованието си в училището.
  3. Въпроси и отговори относно възможностите, които предлага училището за продължаване на образованието си, може да зададете на електронна поща ounvkk@abv.bg или на тел: 043163466.