ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Архив

 

РЕЗУЛТАТИ - Избрани кандидати след проведения конкурс за длъжностите: "Учител начален етап на основното образование  /I - IV клас/" и "Учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/" в ОУ "Никола Йонков Вапцаров" град Казанлък - ВИЖТЕ ТУК:

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до учстие в конкурс за длъжностите: "Учител начален етап на основното образование  /I - IV клас/" и "Учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/" в ОУ "Никола Йонков Вапцаров" град Казанлък - ВИЖТЕ ТУК:

 

Обява за свободни работни места за длъжността учител начален етап на основното образование  /I - IV клас/ чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ

Обява за свободно работно място за длъжността учител в група за целодневна организация на учебния ден /I - IV клас/ по чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70 от КТ

 

Избран кандидат - учител ГЦОУД

Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, относно свободно работно място - учител ГЦОУД

Обява за свободно работно място - учител ГЦОУД 

Процедура за подбор при назначаване на педагогически и непедагогически специалисти

 

 

Резултати от извършен подбор по документи и събеседване: ТУК

Информация за допуснати и недопуснати за събеседване кандидати: ТУК 

Информация за допуснатите за събеседване кандидати ще бъде публикувана тук на 02.09.2022 г.

Процедура за подбор при назначаване на педагогически и непедагогически персонал

Свободни работни места: 

Обява 1

Обява 2