ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Национална програма „България – образователни маршрути“ 2024 г.

Уважаеми родители и ученици, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ ще кандидатства по Национална програма „България – образователни маршрути“. Всички желаещи от IV, V, VI и VII клас могат да подадат заявление за участие на датите: 30.04.2024 г.; 02.05.2024 г. и 07.05.2024 г. в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ от 8.00 до 16.30 часа.

Комисия, определена със заповед на директора, ще разгледа постъпилите заявления и ще направи подбор. Резултатите ще бъдат обявени на 09.05.2024 г. на сайта на училището. В сайта ще намерите и ще може да изтеглите заявлението, както и подробности за програмата и офертата. 

СПИСЪК на учениците, които ще участват в пътуване по Национална програма „България – образователни маршрути“.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  Относно: здравния статус на ученици участващи във ваканционен отдих.

ЗАПОВЕД за критерии, комисия и прием на документи по Национална програма „България – образователни маршрути“.

ЗАЯВЛЕНИЕ  И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ 2024 г.

ОФЕРТА по  Национална програма „България – образователни маршрути“.

 

 

Уважаеми родители и ученици!

С решение № 295 на Министерския съвет от 24.04.2024 г. е одобрена Националната програма „България – образователни маршрути“.

От 30.04.2024 г. до 07.05.2024 г. /три работни дни/ желаещите могат да подадат заявление за участие на детето им за периода 12.08.2024 г. – 16.08.2024 г. по Нацоналната програма „България – образователни маршрути“ в хотел „Парк хотел Кюстендил“ ****  с туроператор - ЕТ „Милениум Травел – Мария Тодорова Теофилова“.

От входените заявления в деловодството на училището на 08.05.2024 г. комисия ще одобри 60 участници, изготвяйки протокол.

На свое заседание, педагогическият съвет ще определи участниците.

Петдневното туристическо пътуване обхваща четири тематични направления:

 

- ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

- ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

- ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

- ИЗКУСТВА , АРХИТЕКТУРА И ЛИТЕРАТУРА

Квота за участие:

20% - ученици от 4 клас

80% - ученици 5 – 7 клас

Заявлението за кандидатстване ще бъде качено на сайта на училището на 29.04.2024 г. след 15 часа.