ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Училищно настоятелство

Училищно настоятелство при ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък.

Регистрирано с Решение № 621 от 28.02.2002 г. на Старозагорския окръжен съд

Ръководство:

  • Христо Митев Василев – председател
  • Веселина Христова Мандевска - секретар
  • Кристалина Златева Вълчева – касиер
  • Цвета Денева Коева – Милева – член на УС
  • Динко Желязков Кюмюрев - член на УС