ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Живот със Синдром на Даун

Важно е да приемаме, уважаваме и ценим всяко различие, да се вглеждаме в предимствата и да правим добро!
21 март е Международен ден на хората със синдром на Даун
Живот със Синдром на Даун / Life with Down Syndrome