ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Записване на класираните деца за първи клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък

На вниманието на родителите на класираните деца за първи клас в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък: Работното време на комисията е: 05.06.2023 г. от 9.00 часа до 18.00 часа; 06.06.2023 г. от 8.00 часа до 18.00 часа; 07.06.2023 г. от 8.00 часа до 18.00 часа; 08.06.2023 г. от 8.00 часа до 17.00 часа. При записване на класиралите се деца в училището се представят следните задължителни документи: - Документ за настоящ адрес /Лична карта на родител за сверяване; - Оригинал на удостоверение за раждане на детето (за сверяване); - Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование; - Решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете увреждания. При попълването на документите се вписва информация за двамата родители. Поради това, родителят, който записва детето си, е необходимо да знае следните данни за втория родител: e- mail, телефон, месторабота. Вписва се и името и телефонния номер на личния лекар на детето.