ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Записване на класираните ученици за първи клас за учебната 2024/2025 година от първо класиране

От 03.06.2024 г. до 07.06.2024 г. от 8:00 ч. до 18:00 часа;

 

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО КЛАСОВЕ: 10 ЮЛИ 2024 г. ОТ 17:30 часа.

При записването на класираните ученици, ще получите допълнителна информация

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ:

При записване на ученика в училището се представят следните задължителни документи:

  1. копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;
  2. оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;
  3. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  4. документи, удостоверяващи обстоятелства за дете с трайни увреждания над 50%, деца от социални институции, дете с един или двама починали родители.

      Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствие и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.