ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Водата е живот

На 22 март отбелязваме световния ден на водата. Целта е да се привлече вниманието върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Учениците от ОУ „Никола Вапцаров“ знаят, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Ето защо с голям ентусиазъм и завладяваща енергия се включиха в изработването на проекти, свързани с опазване чистотата на водата. С много красиви и точно представени макети, табла, постери, учениците от V, VI и VII клас демонстрираха кръговрата на водата, източници на замърсяване и методи за пречистване на природните води, живота на организмите във водата, интересни факти за водата. Наблюдаваха метод за пречистване на замърсена вода, с помощта на активен въглен, пясък и малки камъчета. С изработването на проектите децата още веднъж напомниха, че водата е наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята.

ВИЖТЕ ТУК: