ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Световен ден на Книгата

На 23 април отбелязаваме Световния ден на Книгата. Учениците от седми клас, съвместно с преподавателя по английски език- г-жа Г. Георгиева и г-жа М. Попова- учител по изобразително изкуство, изработиха прекрасни проекти на корици на книги. Интересен и иновативен междудисциплинарен метод на обучение, който забавлява и обучава децата на креативност и трудолюбие. Вижте тук: