ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Световен ден на семейството

15- май е Световният ден на семейството. Това е единственото място в което намираме разбиране, утеха и обич. Нашите първокласници сътвориха хармонията и красотата на своите семейства. Темата ще разгледаме в часовете на класа под формата на презентации и ролеви игри, съвместно с педагогическия съветник- г- жа Гигова.