ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Столово хранене - обедно меню за седмицата: 13.02.2022 г. - 17.02.2022 г.

Няма налично описание.