ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Среща на тема "Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица"

На 02.11.2022 г. учениците от VII а, VII б и VII в клас, в часа на класа, се запознаха с госпожа Теодора Калъпова - инспектор Детска педагогическа стая към РПУ Казанлък. Срещата беше ползотворна на тема "Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица". Имаше голям интерес, а учениците задаваха много въпроси и поставяха различни казуси.

Може да бъде изображение с 7 души, седнали хора, изправени хора и на закрито