ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Посещение по повод празника на сухопътните войски

 
По повод Празника на сухопътните войски, днес учениците от ОУ ,,Никола Йонков Вапцаров“ посетиха казармения район на 61 Стрямска механизирана бригада, в който бе организиран ,,Ден на отворените врати“.
Учениците и техните учители наблюдаваха различни демонстрации:
- способи за маскировка и разузнаване;
- извършване на операция по претърсване на сграда и залавяне на терористи;
- статичен показ на оръжие, бойна техника и войнско оборудване.
Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на откритоМоже да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора, дърво и на откритоМоже да бъде изображение с 13 души, изправени хора, дърво и на откритоМоже да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на открито