ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Посещение на панорама на професионалното образование

Седмокласниците от ОУ "Н. Й. Вапцаров" заедно с класните си ръководители на 11 май 2023 г., посетиха и разгледаха с интерес Единадесетата областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Община Казанлък на площад "Севтополис". Така те се запознаха с предлаганите специалности за предстоящата учебна 2023/ 2024 година.