ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Патронен празник

 

113 години от рождението на Никола Вапцаров!
Поклон!