ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

 
Откриване на новата учебна година
 
 
Уважаеми родители и ученици!
На основание заповед РД–01–435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването тържественото откриване на учебната 2022/2023 година за учениците от първи до четвърти клас ще бъде на 15 септември с начален час 9.30 в двора на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Казанлък.
Учениците от пети, шести и седми клас трябва да се строят в 10.15 часа на 15 септември на физкултурната площадка, където ще бъдат очаквани от класните си ръководители.
Учениците трябва да бъдат с раници, защото ще получат комплектите с учебници на първия учебен ден.
За родителските срещи ще бъдете уведомени допълнително от класните ръководители.