ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Oпазване на околната среда

През изминалата седмица учениците от I "а" клас се запознаха с инициативата за създаване на най-голямото световно движение за опазване на околната среда, което води до позитивна промяна за хората и планетата Земя. България е една от първите страни, която се е присъединила в международния празник през 1990 година.
В унисон с традициите на нашата страна първокласниците участваха активно в различни дейности – почистваха, рисуваха, разказваха за необходимостта от съхраняване на нашия общ дом.