ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Олимпиада по математика - общински кръг

На 10.12.2022 г. /събота/, от 9 часа ще се проведе олимпиадата по математика за учениците от IV до VII клас. Учениците, които ще вземат участие в олимпиадата трябва да бъдат в училище в 8.30. Да носят чертожни инструменти – линия, триъгълник, молив.