ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

ОРЕС

 Уважаеми родители и ученици!
Със Заповед № РД 09-102/23.01.2023 г. на министъра на образованието и науката, за дните от 24.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително, се преустановява присъствения образователен процес. За горепосочения период е необходимо да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците в училищата на територията на област Стара Загора.