ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Облекчения за пътуващи ученици
 
Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с новата 2022-2023 учебна година учениците, които пътуват от населените места на Община Казанлък, могат да ползват облекчения при пътуване, както следва:
· за вътрешноградски транспорт :
– всички ученици от 1 до 12 клас ползват абонаментни карти с намаление за учащи, които могат да бъдат закупени на касите на „Балканинвест“ ЕООД;
· за междуселищен транспорт:
- деца от 1 до 7 клас могат да закупят абонаментни карти с намаление за учащи от офиса на превозвача „Детелина Дрита“ ЕООД;
- учениците от 8 до 12 клас пътуват безплатно срещу абонаментна карта само от населеното място по местоживеене до гр. Казанлък, а за други направления могат да пътуват с гореупоменатите абонаментни карти или с билет.“
За повече информация може да се обърнете към г-жа Йосифова на тел. 0882 90 77 68.