ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Неучебни дни

Уважаеми родители и ученици!
Със Заповед № РД 09-57/17.01.2023 г. на министъра на образованието и науката, дните от 18.01.2023 г. до 23.01.2023 г., включително, се определят за неучебни за учениците в училищата на територията на област Стара Загора.