ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Неучебен ден - 03.04.2023 г.

Неучебен ден - 03.04.2023 г. за учениците на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Казанлък