ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Национален ден за безопасност на движението по пътищата

На 29.06.2022 г. учениците от 7а, 7б и 7в клас организираха дискусия на тема "Да запазим живота на пътя" във връзка с Националния ден за безопасност на движението по пътищата. Те представиха свои презентации по темата, които изготвиха в час по информационни технологии.

Виж : ГАЛЕРИЯ - Да запазим живота на пътя