ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Конкурс ,,Чудонемирчета“

Чудесно представяне на Мирая Севар Курт от II,,в“ клас при ОУ ,,Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък в Конкурс ,,Чудонемирчета“ за хумористично изпълнение и сатирична творба, организирано със съдействието на Община Казанлък, фондация ,,Чудомир“ и Общинска библиотека ,,Искра“ по случай 133 години от рождението на Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Мирая участва с творбата ,,Доктор Лиса“ в категория поезия и зае почетното трето място в своята възрастова група.
Пожелаваме ú да бъде все така артистична и трудолюбива!
Мирая е част от представителна група от НЧ ,,Подбуда“ с. Копринка с ръководител Мария Желева.