ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Информация за провеждане на квалификационно обучение

 

 

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА   ПРОВЕЖДАНЕ   НА   КВАЛИФИКАЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ

 

 

    ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО – „Екипна работа“

 

    Място на провеждане: Гранд хотел Поморие 5*, гр. Поморие

 

    Период на провеждане: 30.10.2022 г. – 01.11.2022 г.

   

    8 академични часа - присъствени и 8 академични часа неприсъствени

    

     Наименование на обучаващата организация: Институт по математика и информатика – Българска академия на науките.

 

     Начален и краен час:

     30.10.2022 г. - от 14.30 до 18.00 часа /3,5 академични часа/;

     31.10.2022 г. 10.30 – 15.00 часа /4,5 академични часа/

 

    4 часа вътрешноучилищна квалификация на тема: „Създаване на умения за работа в екип и развитие на    творческото мислене при създаване на проекти в училище“ с лектор главен учител Албена Ризова на 31.10.2022 г. от 16.00 до 20.00 часа – 4 астрономически часа

Брой на педагогическите специалисти – 51

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА   ПРОВЕЖДАНЕ   НА   КВАЛИФИКАЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ

 

 

    ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО – „Екипна работа“

 

    Място на провеждане: Гранд хотел Поморие 5*, гр. Поморие

 

    Период на провеждане: 30.10.2022 г. – 01.11.2022 г.

   

    8 академични часа - присъствени и 8 академични часа неприсъствени

    

     Наименование на обучаващата организация: Институт по математика и информатика – Българска академия на науките.

 

     Начален и краен час:

     30.10.2022 г. - от 14.30 до 18.00 часа /3,5 академични часа/;

     31.10.2022 г. 10.30 – 15.00 часа /4,5 академични часа/

 

    4 часа вътрешноучилищна квалификация на тема: „Създаване на умения за работа в екип и развитие на    творческото мислене при създаване на проекти в училище“ с лектор главен учител Албена Ризова на 31.10.2022 г. от 16.00 до 20.00 часа – 4 астрономически часа

Брой на педагогическите специалисти – 51

Прикачени документи

OBUCHENIE.doc