ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Денят на Земята

Денят на Земята е всеки ден, в който положим грижа за по-чиста природа. Макар и едва осемгодишни, учениците от II "a" и II "б" клас разбраха, че могат да помогнат за опазването на нашия дом - планетата Земя. - Вижте тук:

22 април – международен ден на Земята. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда. Глобалното затопляне е тема, за която се разговаря често, но когато се стигне до взимането на мерки за нея, никой не го прави. Днес учениците от прогимназиален етап при ОУ „Никола Вапцаров“ си припомниха глобалните последици от затоплянето на Земята и усилията, които трябва да положи всеки от нас, за да се подпомогне опазването на животинския и растителен свят на планетата. Инициатор на изявата е Ванеса Минкова, ученичка от VII „а“ клас, която изготви и представи пред своите съученици презентация, показваща причините за този глобален проблем и действия, насочени към опазване на планетата и съхраняване на живота върху нея. Поздравления за Ванеса! Благодарим! - Вижте тук:
 
 На 22 април - Световен ден на Земята, ние, Вапцаровци, напомняме, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея. Нашите ученици изработиха арт творби от материали за рециклиране, за да дадат добър пример, че можем да използваме разумно и красиво дори непотребните отпадъци! Нека заедно се грижим за нашия общ дом - Земята! - Вижте тук: