ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Ден на ученическото самоуправление

На 9 - ти май освен Деня на Европа, отбелязваме и Деня на ученическото самоуправление. Едни от първите организации, посветени на ученическото самоуправление, са „ученическият съюз“ на Преторианския университет в РЮА през 1909 г., в който е имало само седем членове и Съюзът на бившите ученици в Англия, основан още през 1864 г. В България ученическото самоуправление започва през 2000 година с появата на първите ученически съвети. Вапцаровци достойно заместиха своите учители, като се запознаха с трудните и отговорни професии в училище. Поздравления за труда и знанието!