ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Националната програма „България – образователни маршрути“

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с код 2400276 не е предложено за финансиране по Модул 1 от Националната програма „България – образователни маршрути“, поради изчерпване на финансовия ресурс.