ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

Във връзка с кандидатстване на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Казанлък по Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2023/2024 г., в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Казанлък ще бъдат сформирани следните групи и отбори:

Изкуство:

  • Музикално изкуство – вокална група с ръководител Светослава Петрова - I - IV клас – минимум 5 участници

Два отбора с треньор Васил Маринов Чилов - външен специалист:

  • Волейбол - момичета V- VII клас – минимум 10 участници
  • Волейбол - смесен V- VII клас – минимум 10 участници