ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, на явилите се ученици от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, доказват отново колко мотивирани и можещи деца учат тук. Доверието между институцията и родителите дава възможност да се работи качествено, а това е общата ни цел.
С най-високи резултати (първо и второ място) сред четвъртокласниците в Казанлък са Ивана Пенкова Чаушева и Йоана Николаева Костова.
Петото място сред третокласниците в Казанлък е за Теодор Тенев Шиков.
Петото място сред шестокласниците в Казанлък е за Инеса Красимирова Кръстева.
На шесто място сред второкласниците в Казанлък са двама наши представители – Владимир Желев Желев и Иван Галинов Иванов, на седмо място в града ни е Едиз Шукри Чауш, а осма – Никол Владиславова Василева.
Представители на първокласниците са заели достойните девета, единадесета, петнадесета позиция сред останалите първокласници в Казанлък. Това са Теодор Диянов Бисеров, Владимир Цветанов Искрев и Елена Лазарова Маджарова.
Поздравления за чудесните резултати!
Поздравления за положения огромен труд, за волята, желанието и стремежа да знаете!