ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък
Основно меню

Националната програма „Отново заедно“

След решение на педагогическия съвет, протоколирано с протокол № 9/13.06.2022 г., от 15.07.2022 г. до 20.07.2022 г.  с туроператор ЕТ „Милениум Травел – Мария Тодорова Теофилова” за 37 ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в  хотeл „Родопски дом“ 4* - Чепеларе, се организира почивка по Националната програма „Отново заедно“, одобрена с решение № 302 от 13.05.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието през 2022 г.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ може да кандидатства с 40 участници, включващи 37 ученици и 3 ръководители.

 

От 17.06.2022 до 23.06.2022 г. в часовия диапазон 8.00 - 17.00 часа, желаещите да участват подават заявление по образец, като прилагат необходмите документи.

На 27.06.2022 г. на заседание на педагическия съвет,  комисия определена със заповед на директора представя за одобрение класираните ученици.          

 

ЗАПОВЕД за комисия и критерии за подбор: ТУК

Заявление: ТУК

Оферта и програма: ТУК

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ПО НП "ОТНОВО ЗАЕДНО": ТУК