ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Казанлък

Училищни учебни планове учебна 2022 - 2023 г.